Robin Wiltshire, IEA

Robin Wiltshire, IEA

Robin Wiltshire, IEA

Intervju: Robin Wiltshire

Som ung fysikstudent fascinerades engelsmannen Robin Wiltshire av fjärrvärmesystemen i Skandinavien. Sedan dess har han på olika sätt arbetat med och studerat fjärrvärme och förnybara energikällor. Nu ansvarar han för fjärrvärmeprogrammet på IEA (International Energy Agency).

Robin Wiltshire sitter i ett av konferensrummen i en engelsk gammal stenbyggnad på BRE (Building Research Establishment) i Watford, några mil utanför London. Där jobbar han sedan fjorton år tillbaka som technical director, förutom att han är ordförande för IEA:s fjärrvärmeprogram.

- Jag ser det som ett slags uppdrag att försöka driva fjärrvärmen framåt. Fanns det ett bättre ställe att göra det på kanske jag skulle sluta, men hittills har jag kunnat göra en insats här. Beslutet att göra något professionellt för mig är att det ska ha maximal effekt, och jag tror att de potentiella besparingarna är större med fjärrvärme än med något annat.

Innan Robin Wiltshire hamnade på BRE arbetade han bland annat i tio år som fysiklärare för ungdomar mellan 11 och 18 år. Intresset för alternativ energi och miljö var stort redan då, och han anordnade lunchklubbar för att försöka engagera eleverna i modern fysik. Han ser en stark koppling mellan modern fysik och ett ekologiskt samhälle.

- Jag kände att det fanns ett sorts samband, säger han eftertänksamt. Hur hamnade vi i den här ekologiska röran? Kanske berodde det på en alldeles för enkel syn på världen: att vi kan göra vad vi vill med naturen. Enligt modern fysik kan man inte göra något, utan att något annat påverkas.

På 1970-talet var det inte så lätt att få folk att lyssna och den brittiska populärpressen kallade miljökämparna för "fruitcakes" (knäppskallar). Men nu har det skett en fundamental förändring i attityderna, berättar Robin Wiltshire.

- Det visar att saker verkligen kan förändras. När man blir frustrerad över att utvecklingen går långsamt, får man tänka på att vi har kommit väldigt långt. Det betyder inte att vi inte har en mycket lång väg framför oss, men det är nödvändigt att acceptansen finns.

Han säger att den brittiska regeringen för första gången visat ett seriöst intresse för fjärrvärme i Storbritannien. Under våren har regeringens plan för värme- och energibesparing varit ute på konsultation.

- De har gjort en riktigt bra analys av fjärrvärme i den. Det känns kanske inte som att de har skjutit till pengarna som krävs, men det kommer de nog inte att göra heller. Jag tror att tiden är över, när finansieringen kom från den offentliga sektorn.

För att fjärrvärmen verkligen ska slå igenom i Storbritannien, tror Robin Wiltshire att de skandinaviska länderna måste börja intressera sig för marknaden.

- Vi har intressanta projekt över hela landet, men för att vi ska få till en riktig förändring, måste nog några av de stora skandinaviska länderna komma in med färdiga lösningar. Det behövs en större industri här, så enkelt är det. Det finns en marknad, även om det inte är en lätt marknad.

I slutet av augusti samlas representanter för IEA i Helsingfors för att diskutera fjärrvärmens framtid på seminariet "District Heating Futures".

- Vi kommer att titta närmare på fjärrvärmens framtid. Man bygger på ett mycket energisnålt sätt nuförtiden. Är fjärrvärme fortfarande en del av lösningen? Det ska vi konfrontera. Vi hoppas att det dyker upp folk från många olika ställen.

För det är viktigt att olika länder samarbetar.

- Vi säger inte bara till världen att det behövs mer fjärrvärme, utan försöker ha framförhållning och hjälpa till att identifiera vad som fungerar bäst var och vad vi kan lära oss av varandra. Internationellt samarbete är det viktigaste, vare sig det sker genom Europeiska kommissionen eller IEA.

Eftersom alla länder befinner sig i olika skeden, har de nationella experterna lite olika perspektiv.

- Vi är ett litet fjärrvärmeland och kan självklart lära oss av Skandinavien, men jag tror att alla kan lära sig av varandra. En kollega från Danmark blev helt fascinerad av ett besök på ett fjärrvärmeprojekt här i Storbritannien, säger Robin Wiltshire.

Han skulle gärna se att fler central- och östeuropeiska länder var med i samarbetet. Men det krävs även samarbete mellan olika discipliner, betonar han.

- Det kan visserligen finnas konkurrens mellan olika teknologier, men på det stora hela kommer de bästa lösningarna när det finns konsensus från flera olika håll. Vi samarbetar till exempel med IEA-kolleger som jobbar med förvaring. Det är fundamentalt för fjärrvärme. Alla är inte experter på allt, så vi måste anstränga oss för att prata med experter på andra områden, för att få reda på vad de tycker fungerar bäst.

- Vi kanske inte håller med varandra. Det borde vi inte göra heller. Det viktiga är att vi diskuterar med varandra, för vi kommer definitivt att lära oss av varandra.

Robin Wiltshire ser positivt på utvecklingen av fjärrvärme och tror att den har en viktig roll i kampen mot miljöproblemen.

- Absolut, det är centralt för en hållbar framtid. När man väl har byggt fjärrvärmenätverk kan man använda vilken teknologi som helst för att värma upp byggnaderna. Om man plötsligt utvecklar en ny miljövänlig teknologi är det bara att koppla in den direkt.

Men han tycker att utvecklingen går alldeles för långsamt ibland.

- Det positiva är att vi pratar med varandra och för fram nya initiativ. Frågan är om det sker i tid? Vi pratar alltid om en katastrof i en abstrakt framtid. Det vi måste inse är att effekten redan är här. Invånarna i New Orleans vet om det, och invånarna på tropiska öar. Vi kan inte vänta, men samtidigt går det inte att göra något åt de här sakerna över en natt.

Publicerad i Fjärrvärmetidningen i september 2009.