plunging

Plunging Into History, ett projekt i muntlig historia i London som jag var involverad i, har nu lanserats som bok och hemsida. Jag har skrivit två av texterna i boken och även gjort flera intervjuer. Intervjuerna finns att lyssna på på hemsidan: