Archives for posts with tag: linux

diff

Förutom att visa alla fastigheter på kartan år för år, hade jag även en tanke om att det skulle vara intressant att visa endast nyproduktion och försäljningar, det vill säga förändringen mellan två år.

Det jag ville göra var alltså att jämföra filerna för två år i taget, till exempel 2013 och 2012, och på något sätt få fram de fastigheter som bara finns med i en av filerna. De fastigheter som finns med 2013, men inte 2012, är nytillkomna fastigheter. De fastigheter som finns med 2012, men inte 2013, är fastigheter som sålts under året.

Jag testade dessa kommandon i terminalen:

cat 2012 2013 |cut -f1 |sort|uniq -u > list

while read line ;do cat 1 2|grep “$line”;done < list > diff

Det första kommandot kopplar först ihop de två filerna (cat), plockar ut kolumn ett (fastighetsbeteckning), sorterar kolumnen och plockar ut de unika raderna och skickar till filen list. Filen list innehåller alltså fastighetsbeteckningarna för de fastigheter som jag vill få fram.

För att även få med information som byggår och adress för fastigheterna krävs en till manöver. Det andra kommandot läser filen list rad för rad och hittar motsvarande fastighetsbeteckningar i den ihopslagna filen. All information som hör till fastigheten plockas ut och skickas till filen diff.

Här finns kartan som jag gjorde med dessa filer.

Så här gjorde jag för att skapa en krypteringsnyckel i Linux.

1. Öppna programmet Seahorse.

2. Välj “New…” under “File”.

3.  Välj vad du vill skapa, i det här fallet “PGP Key”.

4. Fyll i ditt namn och mejladress.

5. Tryck på “Advanced key options” om du vill ändra default-inställningarna.

6. Skriv in ett lösenord till nyckeln. Se till att det inte är för lätt. När du trycker på OK kommer programmet att skapa en krypteringsnyckel.

7. Det kan ta en stund.

8. Nu är krypteringsnyckeln skapad och du kan se den i fönstret.

9. Spara en kopia av nyckeln genom att gå in på “Export…” under “File”.

Det finns ett par saker till som kan vara bra att göra (och jag använde terminalen till detta).

Publicera nyckeln på en nyckelserver genom att skriva följande kommando i terminalen (byt ut KEYID):

gpg –keyserver pgp.mit.edu –send-keys KEYID

Skapa och spara ett revocation certificate för framtida behov genom följande kommando:

gpg –output revoke.asc –gen-revoke KEYID

Min nyckel finns här.